Disclaimer

Luksus-ure er, som med al anden investering, behæftet med risiko. De stærke historiske afkast er ingen garanti for, at markedet med sikkerhed vil fortsætte i samme retning. Køb kun porteføljer eller enkelte ure med risikovillig kapital. Hverken UrHandleren Invest eller andre investeringsvirksomheder kan med sikkerhed spå udfaldet af markedet. Al data, præsenteret her på siden, er vores subjektive oplevelse af markedet i dag i de forgangne kvartaler og år.
Vi opfordrer altid til, at den enkelte klient anskaffer sig professionel rådgivning mhp. skatte og momstekniske problemstillinger.

Måtte du ønske at opbevare din portefølje privat samtidig med, at den er handlet for eksempelvis Holding midler, anbefaler vi, at du kontakter din revisor mht. skatteteknisk rådighed af porteføljen.

UrHandleren ApS og UrHandleren Invest, samt alle andre nævnte parter, kan ikke garantere eller på anden vis afværge risici i markedet eller hvad en eksakt portefølje måtte have af udsving.
Handel sker på klientens eget ansvar.

UrHandleren Invest er som en del af UrHandleren ApS underlagt statsautoriseret revision.

© 2024 All rights reserved