FAQ

Ofte stillede spørgsmål

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

En investering i luksusure er en eksponering i et af de mindst volatile markeder. Urene viser sig historisk at være højt forrentede investeringer både i gode tider og når krisen banker på. Urene har haft kraftig opadgående kurve under eksempelvis Covid-19. Udvalgte luksusure har altså en del tilfælles med guld og dets opførsel i markedet – dog med en væsentlig højere forrentning i luksus-urene, historisk set.

UrHandleren Invest, en del af UrHandleren ApS, tjener penge på salg af det enkelte ur til en given portefølje. Vi sikrer, at uret stadig udbydes til markedspris inklusiv investorens profit (Ongoing Invest). UrHandleren Invest har dermed ingen interesse i at sælge uret ”for dyrt” til den enkelte investor, da uret ikke vil kunne omsættes i markedet og nyt ikke vil kunne sælges til investoren. Begge parter er altså ”på samme side af bordet”, når det kommer til at udbyde urene til konkurrencedygtige priser. UrHandleren genindkøber uret af investoren, samtidig med at det så sælges til slutkunden. Det vil sige, at UrHandleren har sikret fortjeneste til at dække almindelig garanti, administration, levering, markedsføring, forsikring, service mv. på det enkelte ur. Klienten skal udelukkende forholde sig til sin indkøbs- og udsalgspris som ved et simpelt kommisionssalg.

Der pålægges ikke investoren uforudsete omkostninger på det enkelte ur. UrHandleren løfter udelukkende disse poster.

UrHandleren Invest opererer i et enormt likviditetskrævende marked. Den exceptionelle placering i Danmark og visse andre lande tillader et væsentligt større varelager, end det UrHandleren Invest nogensinde kunne finansiere selv. Dermed er der mulighed for at vælge imellem udelukkende at udbyde eksempelvis 100 ure selv eller lade kommittenter / investorer have del i salget mod, at der så kan udbyde eksempelvis 500 ure i markedet. Naturligvis er profitten mindre, end hvis der ikke skulle ”deles” med den enkelte investor, dog er det stadig en lukrativ forretning at dele denne profit med 3. part. Ligeledes bærer investoren også en del af risikoen, eftersom varelageret er ejet af den enkelte kommittent / investor.

UrHandleren Invest anser sig selv som værende førende i Europa og blandt de eneste, der har investeret professionelt i ure i en årrække. Der er mulighed for at mødes med UrHandleren Invests porteføljerådgivere på kontoret i enten Aarhus eller København. Læs mere om lokation og os her.

Alle ure handles efter momslovens §70, differencemoms. Eller i almindeliga tale: Brugtmoms. Brugtmoms svarer altid til 20% af bruttofortjenesten på et ur. Det vil sige, at 5% avance eksempelvis efterlader investoren med 4% avance EFTER differencemoms.

Bemærk, der er ikke fradrag ved tab på en handel med differencemoms. Urene egner sig heller ikke til momsmæssig eksport udenfor EU, da der ikke kan løftes moms af varen, når urene handles efter disse regler. Differencemoms bruges på tværs af de europæiske grænser og findes i alle EU-lande. UrHandleren Invest henviser til egen revisor for yderligere rådgivning på området. Det er ligeledes muligt at tale momsmæssige konsekvenser med vores revisor og bogholderi. Denne rådgivning sker mellem investoren og revisoren for egen regning og uden vores direkte indblanden.

Nej, investoren sælger juridisk set altid tilbage til UrHandleren Invest lige inden salget sker til slutkunden, således er slutkunden og investoren beskyttet for ansvar i handlen. UrHandleren Invest bærer ethvert ansvar for det enkelte urs funktionalitet, garanti, ægthed mv. overfor både slutkunde og investor.

Ja. I Ongoing Invest aftales det enkelte engagements opsigelsesvarsel. UrHandleren Invest anbefaler 12 måneder og dermed en rolig exit, så urene kan nå at afhændes omkring kurs 100 og gerne over. Hurtigere exits kan aftales, dog anbefaler UrHandleren Invest ikke, at man entrerer markedet for at exite igen kvartalet efter.

Investeringskonceptet, Stack Away, kan sættes tilbage i markedet, lige når kunden ønsker det, og salgene afregnes senest 10 arbejdsdage efter, at slutkunde har handlet det / de pågældende ure. I mange tilfælde vil UrHandleren Invest kunne tilbyde at købe hele porteføljen tilbage med få døgns varsel. Dette er ikke en forpligtelse, men der ses gerne på muligheder for express exit.

Ja. Ganske som med al anden investering kan du tabe penge på dine ure, når / hvis der opstår en korrektion på enkelte ure eller sågar hele markedet. UrHandleren Invest tilsigter altid at indkøbe porteføljer, der matcher den enkelte investors profil og ambitioner. Måtte enkelte ure eller markedet i sit hele, mod forventning, opleve en korrektion, vil det være op til investoren, om uret skal forsøges at sælges billigere i markedet end først planlagt. I en sådan situation kan investoren opleve et tab på det enkelte ur, og der er dermed en risiko forbundet med engagementet for vedkommende. (Det skal siges, at vi endnu aldrig har oplevet en investor tabe penge på sin portefølje set over et kvartal) Urene anses som et af de mest sikre instrumenter at være eksponeret i. Dog er der som med al anden investering ingen garanti for tab Læs vores disclaimer her.

Ja, UrHandleren Invests erhvervs- og kommisionsaftale gennemgås nøje inden handlen sker. Det juridiske arbejde er forberedt og foreligger klart. InterLex i Aarhus har stået for vores erhvervsaftaler. Aftalen tilrettes og underskrives inden porteføljen indkøbes / skabes.

Nej. UrHandleren Invests ser ingen skjulte udgifter. Som med al anden forretning kan der påregnes udgifter til bogholderi mv. Det tilbydes at opbevare urene for den enkelte investor, hvis dette ønskes. Der aftales her et mindre fee, der dækker boksadministration, plads og forsikring. Løsningerne her skræddersyes til den enkelte klients behov.

Ja. UrHandleren Invest tilbyder i øjeblikket porteføljer i Ongoing Invest mellem 1-12 mio. DKK. Og i Stack Away mellem 2- 20 mio. DKK. Ønsker du at engagere dig for mindre beløb end dette, rådgiver vi gerne og henviser samtidig til slutkunde-forretningen, UrHandleren.dk.

Markedet har været ekstremt lukrativt på de populære modeller. I skrivende stund er alle ure fra eksempelvis Rolex, som UrHandleren Invest har solgt til kunder for fire år siden, mere værd i dag brugte, end hvad de kostede kunderne nye dengang. Utallige modeller er endda mere end det dobbelte værd i dag. Der findes også masser af eksempler på ure i markedet, som ikke har egnet sig til investering. Læs mere om vores take på markedet via linket nedenfor.

Læs mere

UrHandleren Invest arbejder i dag med alle klienter, der har signet op igennem siden 2016. Stort set alle klienter har doblet, tredoblet eller yderligere øget deres engagement igennem årene. Flere af investorerne udtaler sig gerne til nye, seriøse potentielle klienter. UrHandleren Invest etablerer gerne denne kontakt efter nærmere aftale, såvel som der vil være mulighed for at møde én eller flere af de nuværende klienter under diverse sammenkomster, der løbende arrangeres hos UrHandleren Invest. Kontakt os for nærmere information.

Det har altid været enormt vigtigt for UrHandleren Invest udelukkende at skabe investeringsmuligheder, hvor kunden har sin ejendomsret over det enkelte ur. Det vil sige, at måtte UrHandleren ApS lide en trist skæbne står kunden tilbage med et af verdens lettest omsættelige produkter. Via UrHandleren Invests online porteføljeprogram har klienten og en eventuel kurator konstant overblik over det enkelte ur, og hvor det befinder sig og i hvilken boks. Alt er nummeret og under statsautoriseret tilsyn.

Det behøver ikke tage lang tid at komme i gang med en investering i luksusure. UrHandleren Invest kan i princippet have en ny investeringsklient oppe at køre indenfor så lidt som tre arbejdsdage. Kontakt UrHandleren Invest med dine specifikke behov og der ses til hurtigt at have en timeline klar.

I dag tilbyder UrHandleren Invest to former for investering: Ongoing Invest og Stack Away.

Læs mere her.

© 2024 All rights reserved