Hvad er den rigtige tidshorisont for et investeringsur?

Det helt korte svar er + fem år. Man kan sagtens “flippe” ure på kort sigt, med en mindre fortjeneste, men man er i markedets nåde i forhold til pris og liggetid, hvis man investerer kortsigtet. De seneste to år, har det meste af markedet været i en korrektion fra den, uden fortilfælde, voldsomme og uholdbare stigning. Den var som tidligere nævnt bl.a. forårsaget af en perfekt storm af negative renter, behovet for placering af aktiver under invasionen af Ukraine og ikke mindst pga. ekstra opsparing i forbindelse med Covid-lockdown.

Kursudvikling for top urmærker

Hvis vi kigger på Rolex-ure som pejlemærke over fem år, steg de gennemsnitligt kollektivt på tre år (fra medio 2019 til 2022) hele 90%. De næste to år (fra medio 2022-2024) er rene nu stabiliseret på en samlet fortjeneste på 28%.

Kigger vi lidt højere op ad “luksus-listen” (lavere udbud og bedre håndværk), gør det samme billede sig gældende for bla. Patek Philippe og Audemars Piguet. Her steg de eksklusive mærker gennemsnitligt kollektivt hele 145-155% efter de tre første år og efter korrektionen de sidste to år, har de nu stabiliseret sig på en fortjeneste på “kun” 55-65%.

Kigger vi lidt ned af “luksus-listen” (højere udbud) finder vi mærker som f.eks. Omega og Cartier. De peakede efter tre år på henholdsvis 21 og 31%. Det vil sige de ikke har fået himmelflugten med luksusmærkerne, men selv efter største korrektion i mands minde, så sidder man tilbage med en fortjeneste på 16-17% over 5 år.

Investeringens risikoprofil

Hvordan skal man så tænke at man har placeret sine penge, når man har erhvervet sig en portefølje hos UrHandleren Invest? Det afklarer vi i opstartsfasen, når vi kortlægger tidshorisont og risikoprofil. Der er nemlig ikke to investorer der er ens. Nogle ønsker at allokere den primære mængde af deres likvider i ure. Her vil vi anbefale en diversificeret sammensat portefølje med mange ure – præcis som ved aktier. Dog kommer de fleste med ønsket om en diversificering til eksisterende portefølje, der i mange år har været sammensat med aktier og obligationer efter risikoprofil. Som du kan læse ud fra ovenstående graf og eksempler på brands, er det også muligt at styre risikoprofilen i retning af hvor man ønsker at være i markedet. Det kan også være at tiden er moden til at revurdere risici ud fra hvor overkøbt aktier, guld og lignende aktivklasser er

Vi kan naturligvis ikke risikomæssigt bevæge os i markedet, som når man vælger en overkøbt vækstaktie med multipler der måske/måske ikke kan retfærdiggøre en svimlende p/e værdi, en stabil udbytteaktie, obligation eller lignende, men det er nogle gode overvejelser der kan blive trukket ind i den samlede risikoprofil. Vi har hundredvis af andre parametre vi vælger at indkøbe ure efter. Bl.a. tilgængelighed, udbudsmængde, trends, historik, materiale, estimeret tidshorisont til model bliver taget ud af produktion og meget meget mere. Fælles er dog at der i skrivende stund er noget lettere at tilbyde en noget mere attraktiv risk/reward ratio end for to år siden. Det samme kan ikke siges om de flestes porteføljer.

Lige nu kan du købe flere Rolex-modeller, der er umulige at komme på venteliste til, der hviler historisk tæt på udbudsprisen. Fremregner vi Rolex 4% årlige gennemsnitlige prisstigninger, er udbudsprisen +21% højere om fem år. Forudsat at de ikke hæver priserne endnu mere, som følge af højere inflation, produktionsomkostninger og samler-modellerne, der går ud af produktion. Vores krystalkugle siger dog at de kommer til at stige yderligere.

UrHandleren invest-investeringens-risikoprofil

Efterspørgslen stiger

Kigger vi fem år frem, er der mange gode grunde til at investere i luksusure, men altoverskyggende er forholdet mellem udbuddet og efterspørgslen, der bliver ved med at vokse fra hinanden. Læser man f.eks. Frank Knights 2024 wealth report, kan man se stigningerne på UHNWI (Ultra-High-Net-Worth-Idividuals; personer med aktiver for over 210 mio. DKK) stiger frem mod 2028 med +28%. Faktisk estimerer vi at væksten i Indien alene kan aftage Rolex planlagte omdiskuterede ekstraproduktion. En undersøgelse blandt forvalterne af +600 UHNWI’s aktiver for +3 billioner USD (det er sådan et tal man godt lige kan læse to gange), angiver hele 42% på global plan, ure som en passionsinvestering.

En stor del af væksten i UHNWI kommer ikke overraskende fra Mellemøsten, hvor hele 67% investerer i ure og kun 13% i whisky, da alkohol lokalt ikke er helt så populært. Så der er mange makrotrends der taler ind i knapheden af luksus-ure. F.eks. laver en af velhaverne favorit, Audemars Piget kun 51.000 ure om året. Man kunne også kigge på Richard Mille der laver 5.600 eller F.P. Journe der laver 1.800 ure om året og så huske på at hen over de næste små 5 år, kommer der estimeret 200.000 nye medlemmer i UHNWI-klubben. Derudover er der jo også en del der køber et ur før de har 210 mio. på bankbogen…

Hvad er tidshorisonten på et ur som investering? Det ved kun du, men at have de rigtige ure over længere tid er alm. sund fornuft, når tid er penge.

UrHandleren-Invest-vaekst-udvikling-fremtid
© 2024 All rights reserved