Krisen i Ukraine

og vores bud på markedet i den forbindelse

Luksus-urene har vist sig at performe fantastisk i gode tider med Bull-markets og opadgående kurver. Det eneste tidspunkt urene viser sig at performe endnu bedre, er i krisetid. Bear-markets er usikre tider med uforudsigelige udsving i de finansielle markeder. Historisk viser urene sig her uden volatile tendenser. Tværtimod har luksusurene været stærkt opadgående i krisetider. En sikker havn om man vil.

Ukraine – En trist og tragisk tryktest for ur-markedet
Imens vi alle i skrivende stund både frygter for udfaldet, samt sympatiserer med det ukrainske folk, udsættes markedet for luksusurene for endnu en voldsom tryktest. Invasionen af Ukraine forventes at give hårde slag dybt ind i de internationale og nationale finansielle markeder. Hvor dybe og hårde disse slag bliver, kan vi kun gisne om.
I skrivende stund (28. februar 2022) er det under et døgn siden, at vi på TV2 kunne høre korrespondenten fortælle om, hvordan russerne skyndte sig at ”tømme” butikker for luksusure, imens at rublen stadig var noget værd. Nu lever vi trods alt på den anden side af denne krig. På den trygge og heldigvis fredelige side. Dog kan man frygte, at der også hos os bliver behov for at søge mod sikre havne fra diverse investeringer og engagementer. Vi forventer ikke, at euroen eller anden vigtig valuta lider samme skæbne som rublen. Til gengæld ser vi stadig en søgning mod urene som kapitalbevaring for mange mennesker, der normalt ikke interesserer sig for luksusure på privatfronten. Denne søgning skyldes behovet for tryg kapitalbevaring alt imens, der ønskes en høj forrentning undervejs.

Historisk set har vore investorer oplevet tocifrede forrentninger af deres porteføljer de seneste år. Dette har været sig både i gode tider inden Covid-19 og i krisetider under Covid-19. Markedet har altså allerede talt: Luksusure er et godt sted at være imens uvejret raser på planeten – og i øjeblikket herhjemme i Europa.

Én gang for alle gør vi op med tanken om, at lav risiko kun kan give lav forrentning. Vores investeringsengagementer har vist det direkte modsatte i de forgangne år.

© 2024 All rights reserved