URE I OVERKURS?

HVORFOR STIGER HELT NYE URE OGSÅ I PRIS?

Nedenstående skriv er tiltænkt vore slutkunder, men giver også vore investeringsklienter indblik i dynamikken, der er til stede i det internationale urmarked.

Selvom efterspørgslen på populære ure er øget gevaldigt, stemmer det ikke overens med udbuddet. Derfor oplever vi en voldsom prisudvikling i markedet. En udvikling, der efter vores opfattelse, er baseret på, at slutkunderne nødvendigvis ikke kun er velhavere, som de var for ti år siden. I dag tilhører størstedelen af køberne stadigvæk velhavere, men vi ser også, at den øvre del af middelklassen har opdaget, at man kan binde kapital i smukke ure uden at opleve større afskrivning. Læs nærmere omkring denne effekt her.

I dag er markedet stort set uden volitalitet, og derfor tør flere at anskaffe sig et smukt stykke brugskunst til armen. Eller sagt anderledes man behøver ikke længere være ”rig” for at bære et Rolex.

SIDSTE 10 ÅRS UDVIKLING

3 EFTERSPURGTE URE SAMMENLIGNET MED GULD
UDBUD OG EFTERSPØRGSEL STEMMER IKKE OVERENS

Går vi bare ti år tilbage, var forholdet mellem udbud og efterspørgsel ikke nær så skævt, som det er i dag. Selvom målgruppen er vokset til andre dele af samfundets klasser, så betyder det ikke, at producenterne har i sinde at udvide deres produktion. Denne voldsomme udvikling bygger på, at vi i dag har mange flere potentielle kunder i markedet end udbuddet fra producenterne dikterer. Den primære årsag til denne skævvridning ligger i producenternes værdisæt. Vi ser eksempelvis Rolex, som er fondsejet og Patek Phillipe, som er familieejet, deres værdisæt afviger tydeligt fra øvrige kommercielt tænkende virksomheder.

UDBUDDET AF NYE URE

Rolex og Patek Phillippe prioriterer i forhold til øvrige kommercielt tænkende virksomheder at beskytte deres brand frem for hurtig fortjeneste. De har generelt eksklusivitet for øje i stedet for øjeblikkelig profit.

Når vi oplever et marked, som vi gør i dag, så er det naturligt at sætte spørgsmålstegn ved producenternes produktion. For hvorfor øger de ikke bare produktionen, når efterspørgslen er så stor? Og kommer de overhovedet til at gøre det på sigt? Vores bud er “nej, de kommer ikke til at øge produktionen”. Den primære årsag er, at så længe producenterne kan styre hele processen ved kun at producere det antal ure, de skal for at holde topkvaliteten, så er det det, de gør. Det handler helt simpelt om, at de vægter kvalitet højere end kvantitet.

ER VORES PRIS DEN RIGTIGE PRIS?

Du vil altså se en markant prisforskel mellem vores pris og den du møder i strøgbutikken, men det er vigtigt at fremhæve, at det oftest er en god forretning at købe sit ur nu til overpris. Og hvad mener vi så med det? Den tid du alligevel vil komme til at bruge på en venteliste med prisstigninger, vil du i stedet kunne bruge på at ”opspare værdi” i dit ur købt til markedspris. For urerne er efterspurgte. De er populære. Og de er ikke lettilgængelige på markedet.

Derfor kan man spørge sig selv, hvilken af de to priser er egentlig den reelle pris? Er det den pris, uret handles til eller er det den pris, som du får lov til at handle til i butikken? Vi ved godt, hvad vi mener. Og derfor ser vi listeprisen som irrelevant for de frie markedskræfter.

.

En god tryktest på ovenstående vil i stedet være at kigge på urets brugtværdi. Køber du et fabriksnyt Pepsi af os, koster det i skrivende stund 200.000 kr. så er det sikkert minimum 180.000 kr. værd, når det er brugt næste dag(!) Det vil altså sige, at afskrivningen mellem brugt og nyt er minimal- i dette tilfælde cirka 10%. En vigtig pointe er at handle til overkurs er i virkeligheden at handle til reel kurs. Listeprisen er pludselig blot et tal og ikke en realitet for langt de flestes vedkommende, når der handles med disse populære ure. 

Vi mener derfor, at vi skal se væk fra listepriserne, da de ikke giver et eksakt estimat af uret. Det gør det derimod, når vi ser på urets endelige brugtværdi. Urets brugtværdi er nemlig den samme, når du køber det hos UrHandleren eller i strøgbutikken. Det afgørende er, om man ønsker at vente flere år på sit ur eller man ønsker det nu og her. For en ting er sikkert, urene er populære som aldrig før! Den voksende målgruppe på tværs af kulturer og landegrænser er stærkt medvirkende til de voldsomme værdistigninger, vi oplever i markedet disse år. Og da der ikke er udsigt til, at producenterne øger produktionen, er der rig mulighed for at anskaffe sig et ur, som både kan bruges som kapitalbevaring såvel som daglig brug og æstetisk nydelse.

URENE SKABER VENTELISTER

Vi kan hverken gøre til eller fra i forhold til, hvordan producenterne påvirker det marked, vi ser i dag. En af de større konsekvenser, det har for slutbrugerne, er de lange ventelister, de vil opleve i strøgbutikkerne. En ventelisteliste, der byder på mange år i en venteposition og flere af producenternes prisstigninger. Hos UrHandleren har du mulighed for at undgå pludselige prisstigninger og lange ventelister. 

Læs mere om ventelister, og hvordan du undgår dem via linket nedenfor

Læs mere
© 2024 All rights reserved