Ongoing Invest

engagementer imellem 1-12 MIO. DKK

Ongoing Invest er investorens direkte vej til lukrativ eksponering i markedet. Ongoing Invest sætter en smule krav til investoren på administrativt niveau. Herunder mulighed for udstedelse af faktura til UrHandleren samt jævnlig kontakt med vores investeringsafdeling.

Ongoing Invest, i daglig tale OI, betyder i al sit hele, at vi sammensætter en investeringspakke mhp. øjeblikkeligt kommisionssalg hos UrHandleren i både det danske, tyske og internationale marked. Der vil løbende blive solgt ud og købt ind i investeringsporteføljen. Via denne ”drift” opnår investoren den højst mulige forrentning af kapitalen. Investoren vil blive præsenteret for sammensætningen og diversiteten i investeringspakken, inden den sammensættes.

Der vil blive lagt en detaljeret strategi sammen med investoren, der indeholder faktorer såsom forventninger til årligt afkast, administrative ressourcer, timeframe og exit mv. Hver gang vi sælger et ur, faktureres det ud af investoren til kurs 105 af indkøbsprisen. Vi sælger uret til investoren så konkurrencedygtigt, at der stadig er ”plads” til investorens avance. Investoren skal dog være opmærksom på, at der skal afholdes 1/5 moms af avancen på de 5% (differencemoms), dvs. at investoren reelt står tilbage med 4% bruttofortjeneste efter hvert salg. Og antages det, at vi sælger hele porteføljen cirka 2-3 gange på 12 måneder, står investoren altså til at have en bruttofortjeneste på 8-12% ud fra dette estimat.

Investoren hjemtager sin profit i forbindelse med hver mellemregning / fakturering, således at den skabte fortjeneste konstant frigives til investoren. Det vil sige, at det udelukkende er det primære engagement, der er aktiveret ved nyindkøb til porteføljen.

Juridisk fuldmagt

Ongoing Invest

Investeringskonceptet er bygget op omkring den juridiske fuldmagt, som investoren indgår med UrHandleren Invest. Fuldmagten tillader os at genindkøbe og sælge ure i porteføljen på vegne af klienten. Den juridiske samarbejdsaftale løbes igennem og justeres så snart engagementets størrelse og strategi, er fastlagt. Midlerne overføres ved underskrift og porteføljen er aktiv indenfor 10 arbejdsdage.

© 2024 All rights reserved