Stack Away Invest

Seriøs kapitalbevaring

Stack Away Invest er i det følgende kaldet SAI. SAI er investeringen for den mere passive investor, der ønsker seriøs kapitalbevaring over længere tid uden videre administration. Investeringspakken for SAI investorer vil se væsentligt anderledes ud end hos klienterne ved Ongoing Invest. Der indkøbes luksus-ure, der vurderes til at skulle ligge i bankboksen en vis tid inden realisering (almindeligvis 2-10 år).

SAI sættes altså ikke til salg i markedet med det samme, som det ellers er tilfældet med Ongoing Invest. Der vil for Stack Away investoren stort set ikke være nogen administration i perioden, hvor urene er stacked away. Der er tale om almindeligt, strategisk køb af en nøje sammensat portefølje. Faktorer som tid, risikovillighed og diversitet er nøglen, når vi sammensætter porteføljen for klienten.

Tryg opbevaring

Engagementet kan opbevares i vores bankbokse og under vores forsikringer med jævnlige tilsyn og gennemgang af urene mod et mindre årligt gebyr. Alternativt er investoren velkommen til selv at opbevare urene i bankboks eller lign. Bemærk, at ved indkøb for Holding midler opfordrer vi til dialog med egen revisor fra skatteteknisk rådighed, hvis man vælger selv at opbevare investeringspakken.

Investeringspakken kan sættes i markedet, når investoren ønsker det. Der vil foreligge en nærmere defineret kommisionsaftale angående dette.
Det enkelte ur forbliver investorens ejendom indtil det er solgt/afregnet, som med alle investeringsløsninger hos UrHandleren Invest. Der opnås dermed fuld tryghed og ikke mindst ejendomsretten i de enkelte ure.

© 2024 All rights reserved